Gävle kommun som arbetsgivare

När du arbetar hos oss gör du skillnad varje dag tillsammans med dina kollegor.

Vi är många och stora

I Gävle kommunkoncern arbetar vi med det som får samhället att fungera och för att göra Gävle till en ännu bättre kommun att leva och verka i. När du jobbar hos oss är du med och bygger Gävle kommun tillsammans med över 8 000 kollegor inom cirka 550 olika befattningar. Alla är vi viktiga för verksamhetens framgång och resultatet av det arbete vi utför är betydelsefullt för alla invånare och kunder.

Utbildningsnivån är hög – cirka 60 procent av våra medarbetare har eftergymnasial utbildning.

Vi gillar varandra och vår arbetsplats

I undersökningar där medarbetare själva betygsätter oss som arbetsgivare har omdömet varit gott. Vi gillar både våra chefer och kollegor.

  • 91 procent av våra medarbetare tycker att deras arbete är meningsfullt. Bland chefer är siffran 97 procent.
  • 75 procent av våra medarbetare anser att de utvecklas och lär nytt i sitt dagliga arbete.
  • 78 procent av våra medarbetare har förtroende för sin närmaste chef. 83 procent upplever i sin tur att deras närmaste chef har förtroende för dem som medarbetare.

Vi vill att du ska må bra

Vi vill att du ska må bra, både på och utanför arbetstid. Därför erbjuder vi en rad förmåner för att underlätta för dig i vardagen. Läs mer om våra förmåner.

Vår värdegrund

Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.