Hantering av din ansökan om du har skyddad identitet

Det är viktigt för oss att din integritet och säkerhet skyddas under hela rekryteringsprocessen. Därför följer vi en särskild rutin när du som person med skyddad identitet söker jobb hos oss.

Så här hanterar vi din ansökan

 • För att begränsa antalet personer som har åtkomst till dina personuppgifter bör du inte ansöka digitalt eller genom mail. Kontakta istället rekryterande chef eller vår bemannings- och rekryteringsenhet via kontaktuppgifterna i platsannonsen. Be om adressen för fysisk post så att du kan sända in din ansökan på det sättet.
 • Din ansökan kommer inte att läggs in i vårt vanliga rekryteringssystem. Istället registrerar vår rekryterande chef eller HR-konsult följande uppgifter:
  • Förnamn benämns som ”skyddade personuppgifter”.
  • Efternamn benämns som ”kandidat 1” (om det finns fler sökande med skyddad identitet benämns de i nummerordning).
  • Kön benämns som ”vill ej uppge”.
  • Födelsedatum med datum för när din ansökan kom in.
  • Geografisk placering benämns som ”ospecificerad kommun”.
  • E-postadressen och ”Bekräfta E-postadress” uppges som ”rekrytering@gavle.se”.
  • Datum för när din ansökan togs emot.

Så här hanteras din ansökan vidare

Alla skriftliga handlingar i din ansökan avpersonifieras innan de delas med rekryteringsgruppen. Vi informerar även dem som deltar i rekryteringen att du har skyddad identitet.

 • Dina ansökningshandlingar förvaras sedan i säkert förvar, märkta med ”kandidat 1” (eller 2 och så vidare) och tjänstens referensnummer.
 • Dina handlingar gallras enligt vår gallringsplan.
 • All kommunikation med dig sker i största möjliga utsträckning muntligt.
 • Om vi behöver skicka brev till dig får din adress inte spridas till fler än den/de som behöver den. Brevet läggs då direkt i Postens brevlåda.
 • Om du vill använda Skatteverkets postförmedlingstjänst, kan du läsa mer om det på deras webbplats.

Genom dessa rutiner säkerställer vi att din integritet och säkerhet skyddas under hela rekryteringsprocessen.