Student och uppsats

Om du är student på högskola eller universitet har du möjlighet att skriva ditt examensarbete eller uppsats på C- eller D-nivå på Gävle kommun.

Gävle kommun tar emot studenter som skriver examensarbete eller uppsats på C- eller D-nivå i den mån vi har möjlighet. Som student får du möjlighet att fördjupa dig i någon av våra verksamheter och vi som arbetsgivare får ta del av värdefulla infallsvinklar.

Du är välkommen att kontakta HR-ansvarig på respektive sektor som hjälper dig med din fråga.

Livsmiljö Gävle
Sara Sellström
Telefon: 026-17 82 05
E-postadress: sara.sellstrom@gavle.se

Styrning och stöd
Rasmus Bjerre
Telefon: 026-17 23 18
E-postadress: rasmus.bjerre@gavle.se

Utbildning Gävle
Peter Svedberg
Telefon 026-17 89 22
E-postadress: peter.svedberg@gavle.se

Välfärd Gävle
Helena Vahlund
Telefon 026-17 89 42
E-postadress: helena.vahlund@gavle.se