Utveckling och karriär

Vi tror på din potential och erbjuder omfattande utvecklingsmöjligheter. Bli en av oss och forma framtiden!

Vi hjälper dig att utvecklas

Gävle kommun är mer än bara en arbetsgivare. Vi är din partner på karriärvägen och tror starkt på din förmåga. Här finns en omfattande inre arbetsmarknad som ger möjlighet att utforska olika områden och utveckla färdigheter. Många medarbetare stannar länge och får prova olika roller och uppgifter. Vi tror på din potential och främjar ett aktivt medarbetarskap, där du förväntas växa med de utmaningar du möter. För din utveckling erbjuder vi ett brett utbildningsutbud, med både lärarledda kurser och e-utbildningar.

Väx inom din yrkesroll med våra utbildningsprogram

Karriärsutvecklingen hos oss kan ta dig åt många olika håll. Vi erbjuder utbildningsprogram och ledarskapsutbildningar som inte bara leder till professionell tillväxt utan också personlig utveckling. Oavsett om du vill växa i din yrkesroll, drömmer om att bli en ledare inom din arbetsgrupp, ta på dig rollen som en teamledare eller till och med sikta mot en chefsposition, så finns vi här för att stötta dig.

Sätt fart på din utveckling med Kompetensen

En av de viktigaste resurserna för din utveckling hos oss är vårt kompetenssystem, Kompetensen. Alla medarbetare i Gävle kommun har tillgång till Kompetensen, som är utformat för att göra det enkelt för dig att hitta utbildningar och genomföra medarbetarsamtal. I Kompetensen finns en omfattande kurskatalog med olika typer av e-utbildningar, lärarledda utbildningar, introduktionsutbildningar och program. Vi värdesätter medarbetarsamtal som en plattform för att diskutera din utveckling och sätta mål för din framtid hos oss.

Från medarbetare till chefer

Vår arbetsplats kännetecknas av öppenhet, delaktighet, förtroende och utbyte av erfarenheter över gränserna. Våra chefer och ledare är förebilder och främjar en rak och ärlig dialog. Vi uppmuntrar människor att bli chefer om de har den önskan och de nödvändiga färdigheterna. Många som har gått våra ledarskapsprogram har tagit steget in i chefs- och ledaruppdrag.

Utveckla ditt ledarskap genom Framtida ledare

Vårt program ”Framtida ledare” är en möjlighet för medarbetare som vill ta nästa steg i sin karriär. Programmet sträcker sig över 12–13 utbildningsdagar, där chefsskuggning är en viktig del. Programmet fokuserar på att utveckla ledarskapsfärdigheter och öka samverkan inom organisationen. Vi tror att deltagarna är framtida ledare, och vi stöder deras utveckling på alla sätt vi kan.

Framtida ledare arrangeras tillsammans med många andra kommuner i Gästrikland och Hälsingland, vilket ger deltagarna ett värdefullt professionellt nätverk.

Väx i rollen som medarbetare med ledaruppdrag

För våra medarbetare som har en roll där de leder andra, erbjuder vi utvecklingsgrupper ”Medarbetare med ledaruppdrag”. Utvecklingsgruppen är utformad för att hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap, oavsett om det är som samordnare, ställföreträdande chef eller liknande. Upplägget är att du ingår i en grupp med andra medarbetare från olika verksamhetsområden. Gruppen träffas regelbundet och leds av våra utbildade interna samtalsledare som hjälper er att analysera och lösa vardagens utmaningar.

Bli en av oss

I Gävle kommun jobbar vi med engagerade medarbetare för att tillsammans utveckla vår kommun. Vi ser fram emot att välkomna fler medarbetare som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss!