Verksamhetsförlagd utbildning för socionomer och sjuksköterskor

Du som läser socionomprogrammet eller sjuksköterskeprogrammet vid högskola eller universitet kan göra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i någon av Gävle kommuns verksamheter.

Om verksamhetsförlagd utbildning

VFU är den verksamhetsförlagda delen av studierna till socionom eller sjuksköterska. Utöver att
VFU:n hjälper dig att förbereda dig för din yrkesroll som socionom eller sjuksköterska så är den även ett medel för oss i den långsiktiga rekryteringen av nya medarbetare. Via vår praktikkoordinator har du som student ”en väg in”, vilket underlättar din kommunikation med oss.

För dig som studerar till socionom

Vi har många verksamheter där du som läser socionomprogrammet kan göra din VFU:

 • Socialtjänstens mottagningsenhet
 • Familjerättsenheten
 • Myndighet SoL omsorg – enheten där man handlägger bistånd enligt Socialtjänstlagen
 • Utredningsenhet barn, ungdom eller vuxen
 • Enheten för våld i nära relationer
 • Familjestödet
 • Grinden
 • Fältgruppen
 • Utredningsenhet LSS och socialpsykiatri

På första dagen av din VFU samlar vi hela studentgruppen för en genomgång av vår verksamhet och en del praktisk information. Då finns även tid för frågor. Din handledare deltar också på träffen och följer dig sedan till din VFU-plats.

Därefter är det tre ytterligare träffar under VFU-perioden där får du tillfälle att dela dina erfarenheter med de andra VFU-studenterna samt att det blir olika studiebesök på andra enheter.
På den femte och sista träffen sammanfattas din VFU och du får göra en utvärdering av din tid hos oss. Vi samtalar kring allas upplevelser och avslutar med lunch tillsammans med handledarna.

För dig som studerar till sjuksköterska

Vi har många verksamheter, både i egen regi och som upphandlad extern aktör, där du som läser sjuksköterskeprogrammet kan göra din VFU:

 • Vallongården
 • Fleminggatans vård- och omsorgsboende
 • Selggrensgårdens vård- och omsorgsboende
 • Ängslyckans vård- och omsorgsboende
 • Humana
 • Attendo
 • Vardaga

Veckan innan första VFU-perioden bjuds alla studenter in som ska ha sin VFU i Gävle kommun. Då får ni studenter träffa varandra och får samtidigt en inblick i Gävle kommuns olika verksamheter. Då finns även tid för frågor.

Veckan efter sista VFU-perioden har vi en ny träff där ni får dela med er av era tankar och
erfarenheter från er VFU hos oss, och det ges tid för diskussioner.

Avtal med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet

Kommunen har VFU-avtal med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet, vilket innebär att dessa
lärosäten har förtur till våra VFU-platser.

Studenter från andra lärosäten önskar ibland göra VFU i Gävle kommun. I dessa fall sker kommunikationen mellan det aktuella lärosätet och vår praktikkoordinator. Studenter från andra lärosäten erbjuds VFU hos oss i mån av plats.

Kontakt

Erica Westerlund Settlin, praktikkoordinator, Välfärd Gävle
E-post: erica.westerlund_settlin@gavle.se