Verksamhetsförlagd utbildning

Gävle kommun har ett stort antal kommunala gymnasieskolor, grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Utbildning Gävle

  • ska förbereda studenten för sin yrkesroll
  • är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare
  • är ett medel för förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling.

Du som student ska få möjlighet att pröva dina kunskaper och värderingar i dialog med din lokala lärarutbildare samt arbetslaget. Genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken blir VFU en värdefull utveckling av dina färdigheter och din kompetens.

Du som student är också en länk till lärosätet med tillgång till aktuell vetenskap samt forskning. Vi ser din nyfikenhet och vår gemensamma reflektion kring vår verksamhet som en viktig del av vår kompetens- och verksamhetsutveckling.

Är du förskollärar- eller lärarstudent och vill göra din VFU hos oss?

Välkommen att kontakta Gävle kommuns kundtjänst för mer information.