Första träffen i Forum för miljö- och hållbarhetschefer

Igår arrangerade Gävle klimatavtal den första nätverksträffen i sitt nya forum för miljö- och hållbarhetschefer. Temat för träffen var klimatrisker och klimatanpassning, vad kan hända i Gävle om vi inte når våra klimatmål.

Under tisdagseftermiddagen var det så dags för premiärmötet inom Forum för miljö- och hållbarhetschefer, ett forum för alla miljö- och hållbarhetsansvariga hos Gävle klimatavtals medlemmar.  Värd för dagen var Länsstyrelsen som välkomnade forumet till slottet i Gävle. Forumet kommer att träffas två gånger per termin och syftet är att erbjuda en plattform för medlemmarnas miljö- och hållbarhetsansvariga där de kan mötas och diskutera aktuella frågor och lära känna varandra.

För att gå djupare in på forumets första tema om klimatrisker och klimatanpassning fanns Erik Glaas, Gävle kommuns klimatanpassningsstrateg och forskare vid Linköpings universitet, på plats som huvudtalare. I sin föreläsning betonade Erik Glaas vikten av att samverka, dela på risker och ta höjd för ett förändrat klimat i samhällsplaneringen.

–  Vi behöver ställa om vårt samhälle och bli kvitt de fossila bränslena snabbt, men vi behöver även vara förberedda på ett förändrat klimat med bl.a. ökad risk för översvämningar och värmeböljor, enda sättet att göra det är genom samarbete och samverkan, säger Erik Glaas.

På plats för att hälsa välkomna till forumet fanns kommunalråd Therese Metz som betonade vikten av bred samverkan för att vi ska kunna bygga ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle, samt Länsstyrelsens Christoffer Carsten som berättade om Länsstyrelsens uppdrag kring åtgärdsprogamet för de regionala miljömålen, den regionala energiplanen och klimatanpassning.

Träffen avslutades med en workshop där medlemmarna diskuterade hur forumet ska användas framöver och gav förslag på temaområden som bör belysas. Flera lyfte det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD), omvärldsbevakning, hjälp att gå från ord till handling och kunskapsspridning, men även själva tillgången till ett nätverk med aktörer som sitter på liknande roll. Nästa träff för forumet är den 25 april där vi bl.a. kommer fortsätta diskussionen kring forumets syfte och roll.

Är ni ännu inte med i Gävle klimatavtal och nyfiken på hur ni kan engagera er?
Hör av er till gavleklimatavtal@gavle.se så bokar vi in en träff.