Ur kommunarkivet – Arkitektur från Agnes tid till Agnes kulturhus

Kvarteret Gefle Vapen är mycket gammalt. Redan 1624 omnämns en av tomterna i ett fastebrev (köpebrev). I slutet av 1800-talet uppfördes Rettigska tobaksfabriken i kvarteret. Böndernas hus invigdes 1962 och hade bland andra Gästriklands skogsägareförening, Hushållningssällskapet och Lantbrukarnas riksförbund som hyresgäster. Gävle stadsbibliotek har också haft lokaler i fastigheten sedan den stod klar. Nu byggs Agnes kulturhus på denna tomt. Huset beräknas stå klart hösten 2024.

Klicka på bilderna för större bild och mer information.

Karta Byggnader Byggnader Byggnader Byggnader