Start för årets sandupptagning – då sopar vi ditt område

På vissa platser har det redan grovsopats, men 22 april inleds årets sandupptagning där Gävles vägar, gator, parker och torg ska sopas rena från sand och grus efter vinterns halkbekämpning.

Hjälp oss att sopa ner trottoarens grus på gatan

Innan sandupptagningen kommer till en stadsdel är det viktigt att fastighetsägare sopar ner sand och grus från trottoaren längs fastigheten till gatan så att sandupptagningsfordonen kan sopa upp det. Fordonen är bara anpassade för att sopa upp grus. Trädgårdsavfall och liknande ansvarar fastighetsägaren att ta bort. Om det hamnar i sopmaskinerna blir det problem och sandupptagningen tar längre tid.

Det är också viktigt att datumparkeringen följs, det gör sandupptagningen både snabbare och smidigare.

Karta – se när vi sopar ditt område

Sanden tas upp efter en bestämd turordning. I vår karta kan du se när vi sopar i ditt område.