Begravningsplatsen för hundar på Norrlandet är stängd

Begravningsplatsen för hundar ligger på kommunal mark, men det är inget som kommunen ansvarar för eller sköter om.

– Vi tror inte att någon sköter om den idag. Vi vet att föreningen Gävles hundvänner har ansvarat för den tidigare, men vi har inte fått tag i någon som kan berätta mer. Om det är någon som har information om Gävles hundvänner eller om begravningsplatsen får man gärna kontakta kommunen, säger Malin Cederstrand, projektledare på Gävle kommun.

Begravningsplatsen är stängd sedan en tid tillbaka och kommer nu att behöva tas bort. Under våren 2023 inleds markundersökningar och avvecklingen är tänkt att påbörjas under hösten 2023.

– Efterfrågan på verksamhetsmark är stor i logistiskt bra lägen, bland annat vid Gävle hamn. Vi försöker tillgodose behoven för att hamnen och staden ska kunna fortsätta utvecklas. Det är beklagligt att det här påverkar begravningsplatsen. Vi vill informera om det i tid, så att alla har chans att bearbeta det på sitt sätt. Kanske vill man ta hem något från graven, säger Malin Cederstrand.

Gävle kommun ser över om det finns möjlighet att erbjuda en annan plats för en ny djurkyrkogård.

– Det förutsätter att det finns ett intresse från någon organisation som kan ansvara för och underhålla begravningsplatsen. Man får gärna kontakta oss om det finns ett intresse av att arrendera mark för en sådan sak, säger Malin Cederberg.

Har du information som kommunen söker eller andra frågor så får du gärna kontakta Gävle kommuns kundtjänst på 026-17 80 00 eller på gavle.kommun@gavle.se.