Ritningsarkivet

I det digitala ritningsarkivet har du möjlighet att söka och hämta arkiverade bygglovsritningar.

I ritningsarkivet hittar du bland annat planritningar, fasadritningar, sektionsritningar och situationsplaner på enbostadshus och flerbostadshus. Ritningar för näringslivsverksamheter eller skyddsobjekt finns inte i arkivet.

Sök i ritningsarkivet

För att använda ritningsarkivet behöver du ha en fastighetsbeteckning till hands. Om du inte är säker på fastighetsbeteckningen, kan du enkelt hitta den genom att besöka ”Hitta fastighetsbeteckning” på Lantmäteriets webbplats eller kontakta kommunens kundtjänst.

Så här söker du i ritningsarkivet

Följ dessa steg för att hitta och använda ritningarna:

  1. Klicka på nedanstående länk för att komma till ritningsarkivet. Nytt fönster öppnas.
  2. Ange fastighetsbeteckning och dubbelklicka på önskade raden i resultatet.
  3. Markera de ritningar som du vill ladda ner genom att klicka på ”Ladda ner” alternativt ”Skicka med e-post”.

Om du inte hittar det du söker

Om du inte hittar de handlingar du söker i ritningsarkivet kan det bero på att:

  • ärendet inte är avslutat än och finns då inte arkiverat.
  • fastigheten är gammal och saknar arkiverade ritningar.
  • ritningarna endast finns på den ursprunglige fastigheten, men saknas efter eventuell avstyckning.

Du kan då efterfråga ritningar via e-tjänsten.