Hyr elsparkcykel och elcykel i Gävle

Vi vill skapa förutsättningar för att underlätta hållbara och säkra resor. Vi uppmuntrar våra kommuninvånare att cykla och använda elsparkcyklar.

Så hyr du elcykel och elsparkcykel

För att hyra elcyklar eller elsparkcyklar behöver du ladda ner Vois app i din telefon. Hyrfordon ska parkeras på avsedda parkeringsplatser i centrala Gävle, exempelvis vid cykelställ. Alla godkända platser hittar du i appen. Vi planerar att märka ut parkeringsplatser på marken framöver.

Den 1 september 2022 infördes nya regler för elsparkcyklar.

  • Det är förbjudet att parkera elsparkcyklar på trottoarer, gång- och cykelbanor. Du får inte parkera fordonet på ett sätt som hindrar framkomligheten på trottoarer, gång- och cykelbanor. Användare som parkerar sitt fordon fel riskerar parkeringsböter.
  • Du kan inte avsluta din resa var som helst utanför centrala Gävle.Utanför centrala Gävle kan du inte avsluta din resa var som helst.
  • Det finns låghastighetszoner i Gävle. I dessa zoner reglerar fordonet hastigheten automatiskt, för att hålla den godkända hastighetsgränsen. Det gäller bland annat Drottninggatan, delar av Nygatan och Centralplan.

Om du ser en felparkerad elcykel eller elsparkcykel kan du anmäla detta till Voi. Antingen via QR-koden på den felparkerade cykeln eller via Vois hemsida.

Så arbetar vi med hyrcykelsystem

Voi vann kommunens upphandling och är den enda leverantören som har tillstånd att ställa ut elsparkcyklar och elhyrcyklar i Gävle.

Upphandlingen är ett sätt att få ordning på elsparkcyklarna, men också för att lyfta fördelarna med delade fordon. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för både kommuninvånare och besökare att resa hållbart i vår kommun.

Från och med år 2023 har Gävle parkeringsservice i uppdrag att flytta felaktigt uppställda fordon till en godkänd uppställningsplats. Leverantören kommer att kunna lösa ut felaktigt parkerade fordon mot betalning.

Vi har kontinuerliga uppföljningsmöten med Voi för att säkerställa att tjänsten motsvarar kommuninvånarnas behov. Tillsammans ser vi bland annat över zonindelning, parkeringsbegräsningar och hur vi kan minska felparkerade fordon, exempelvis med hjälp av felanmälan och böter.

Utbud