Cyklistvelometern
Dina synpunkter är viktiga

Tyck till om Gävle som cykelstad

Vi vill veta hur du tycker det är att cykla i Gävle. Under perioden 1 juni – 31 augusti 2024 kan du ge oss värdefulla förslag och åsikter via en digital enkät. 

I vår kommun pågår ett stort och viktigt arbete för att öka antalet hållbara resor. En viktig del är att få mer kunskap om hur du som kommuninvånare tycker det är att cykla här. Vi samarbetar därför med Cykelfrämjandet som vartannat år genomför en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever cyklandet i sin hemkommun.

Ditt svar bidrar till att göra Gävle kommun till en bättre cykelkommun. Tack!

Tyck till

Enkäten är öppen mellan 1 juni – 31 augusti 2024 och riktar sig till dig som cyklar inom kommunen, men även till dig som vill börja cykla.

Du har möjlighet att svara anonymt på frågorna. Välj Gävle kommun när du svarar.

Vår cykelplan

Läs om hur vi som kommun arbetar med cykelfrågor och se hur cykelnätet kommer att utvecklas framöver.