Matförgiftning

Här hittar du information om hur du kan göra för att anmäla misstänkt matförgiftning. Ju snabbare du anmäler en matförgiftning, desto fortare kan vi börja utreda orsakerna och förhindra att fler smittas.

Det här behöver vi veta

Kontakta läkare om dina besvär är allvarliga eller inte går över. Det kan vara bra att ta kontakt med smittskyddsläkaren.

Tänk igenom och förbered dig så att du kan svara på följande frågor i din anmälan:

  • Var köpte du maten eller var åt du den? Vi behöver namn på butiken eller restaurangen. Även adress om det är en kedja.
  • Vad bestod måltiden av, inklusive dryck?
  • Vilket datum och klockslag åt du maten?
  • Var ni ett sällskap som åt ute? Hur många?
  • Åt alla samma mat?
  • Hur många blev sjuka?
  • När blev du sjuk, vilka symptom hade du och hur länge varade symptomen?
  • Vad mer åt du under det dygn du blev sjuk?
  • Vad åt du dygnet innan du blev sjuk?
  • Har du någon allergi eller överkänslighet?

Anmäl matförgiftning

Anmäl via e-tjänst

Du kan anmäla misstänkt matförgiftning via e-tjänst, du kan i tjänsten välja att göra en anonym anmälan.

Anmäl via telefon

Om du vill anmäla misstänkt matförgiftning via telefon så ringer du till Gävle kommuns kundtjänst som sedan kopplar dig till en livsmedelshandläggare.

Efter din anmälan

När du gjort din anmälan kommer kommunens livsmedelsinspektörer att bedöma och utreda din anmälan för att hitta orsaken till matförgiftningen. Ibland kan inspektörerna behöva mer information och kan därför behöva kontakta dig om du har uppgivit dina kontaktuppgifter i din anmälan.