Djurhållning

Hos Gävle kommun söker du tillstånd för vissa typer av djurhållning inom detaljplanelagt område. Misstänker du att djur far illa eller har du frågor som rör tillsyn av djur ska du kontakta länsstyrelsen.