Fukt och mögel

Anmäl fukt och mögel i din hyres- eller bostadsrätt.

Om du misstänker fukt och mögel i din bostad

Du som bor i en hyres- eller bostadsrätt ska i första hand vända dig till fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller motsvarande om du misstänker fukt eller mögelproblem.

Får du ingen hjälp av dem kan du skicka in anmälan till Gävle kommun med hjälp vår e-tjänst. Vi kontaktar då din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att göra en bedömning av problemet. Vid behov kan den ansvarige uppmanas att utreda ärendet och utföra nödvändiga åtgärder.

Fukt

Tecken på fuktproblem i en byggnad är till exempel:

  • dålig lukt, exempelvis jordkällarlukt,
  • kondens på fönstrens insida,
  • bubblor i mattor,
  • färg och tapeter som flagnar,
  • missfärgningar eller fuktfläckar.

Mögel

Mögel kan vara dolt bakom byggnadskonstruktioner och upptäcks oftast genom lukten. Men det finns också vissa mögelsvampar som inte ger någon avvikande lukt. Lukt av mögel fäster sig lätt vid olika material och kan sitta kvar under lång tid.