Installera värmepump

När du ska installera en värmepump för exempelvis bergvärme eller jordvärme finns risk att närmiljön påverkas. Därför måste du söka tillstånd för installationen hos Gävle kommun.

Ansök om tillstånd för installation av värmepump

För handläggning av värmepumpsärenden tar samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift som motsvarar tre timmars tillsynsarbete (timavgift 2023 är 3 696 kronor). För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt krävs att blanketten är komplett ifylld. Det är bland annat obligatoriskt att lämna in en karta där det framgår var den planerade värmepumpen ska placeras. Avstånd till andra borrhål för bergvärme, dricksvattenbrunnar och avloppsinfiltrationer ska redovisas.

Grannyttrande

Om det finns berörda sakägare eller grannar skickas din ansökan till dem för yttrande. Yttrandetiden är två veckor.

Handläggningstider

Det tar två veckor för oss att behandla ditt ärende under förutsättning att din ansökan är komplett och att inga sakägare berörs.

Om du behöver komplettera din ansökan med några uppgifter kontaktar vi dig inom tio arbetsdagar från det att vi har tagit emot din ansökan.

Undantag

Ansökningar som kommer in under semesterperioder kan ta längre tid att handlägga.

Kostnad

Priset för ett tillstånd för värmepump är för år 2024: 3 933 kronor.

Certifiering av brunnsborrare

Från 1 januari 2023 ställer Gävle kommun krav på att borrning för bergvärme utförs av brunnsborrare som är certifierade av certifieringsorganet RISE. Du ska därför kontrollera att den som du eller installatören anlitar för borrning är certifierad.

Borrhålets placering och avstånd

Här listas olika saker som är bra för dig att tänka på inför ansökan om installation av värmepump:

  • borrhålet ska placeras på din fastighet med minst 10 meter till angränsande fastighet om möjlighet finns.
  • det är viktigt att hålla tillräckliga avstånd från ditt borrhål till andra närliggande borrhål, dricksvattenbrunnar, enskilda avlopp och byggnader. SGU – Sveriges geologiska undersökning anger här rekommenderade skyddsavstånd för borrning.
  • i områden där många fastigheter har anslutits till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan det fortfarande finnas fastigheter med enskild dricksvattenbrunn.
  • du som fastighetsägare ansvarar för och ska veta var ledningar, eventuella tunnlar och servitut finns innan du väljer placering för borrhålet på din fastighet. Du kan använda den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen. Uppgifterna behöver inte skickas in till oss, om vi inte särskilt ber om detta.