Problem med ventilation och lukt hemma

Anmäl problem med lukter eller ventilation i din hyres- eller bostadsrätt.

Om du har besvärande lukter hemma

I första hand vänder du dig till din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening vid klagomål. Får du ingen hjälp där kan du kontakta Gävle kommun och göra en anmälan om störning. Detta gör du genom vår e-tjänst.


Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in ifrån grannar, trapphus eller restauranger i närheten. För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden.

Om du är missnöjd med ventilationen

Om du är missnöjd med hur din ventilation fungerar ska du kontakta din hyresvärd. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. Dessa ska även kontrollera ventilationen med bestämda intervaller.

Får du ingen hjälp kan du vända dig till Gävle kommun via vår e-tjänst.


  • Luften känns instängd och unken.
  • Fukt skapas på insidan av fönstren.
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du duschat.
  • Det förekommer lukt från en annan plats än din egen bostad, exempelvis matos eller röklukt.

  • Hålla friskluftsventiler öppna så att bytet av luft sker så bra som möjligt
  • Vädra ofta och effektivt med korsdrag korta stunder.
  • Rengöra ventiler i badrum och kök regelbundet.