Elda inomhus och utomhus

Genom att elda rätt förhindrar du att rök och föroreningar skadar din hälsa eller stör dina grannar. Det minskar även utsläppen. Här samlar vi tips för dig när du ska elda.

Elda inomhus

Genom att elda rätt i kamin, spis och kakelugn kan du minska utsläppen med upp till 50 procent. Braskaminer och äldre kakelugnar bör bara användas för trivseleldning, som ett komplement och inte huvudsaklig värmekälla i planlagda och andra tätbebyggda områden.

Tips på hur du eldar rätt

 • Elda enbart med ren torr ved.
 • Tänd brasan med hjälp av briketter, block eller näver från björkved. Undvik tändvätska då det genererar mer föroreningar.
 • Stapla vedträna som en fyrkant med luft emellan, ta de största i botten. Tändmedel läggs i toppen av brasan.
 • Det är viktigt att lufttillförseln är god i början, ha spjällen fullt öppna. Därefter kan du sänka lufttillförseln lite.

Om brasan brinner med en klargul låga och det inte kommer ut någon rök från skorstenen är förbränningen bra. Om röken är gulaktig, svart eller grå är det tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar.

Du hittar fler tips på hur du eldar rätt inomhus på Naturvårdsverkets webbplats. Har du direkta frågor om eldning, kontaktar du en sotare.

Elda utomhus

När du eldar utomhus är det viktigt att du är försiktig. Ha full kontroll över elden och se till att du har möjlighet att släcka den vid behov.

Tänk på detta innan du eldar utomhus

 • Ibland råder eldningsförbud på olika platser i vårt närområde. Ta reda på vad som gäller där du är, exempelvis genom olika myndigheters webbplatser, Sveriges radio P4 eller på webbplatsen krisinformation.se.
 • Välj helst en särskild grill- eller eldplats. De brukar finnas längs vandringsleder eller vid vindskydd.
 • Elda bara med lämpligt bränsle, till exempel vedträn eller grenar och kvistar från marken.
 • Ha med mobiltelefon så att du snabbt du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
 • Undvik att elda om det är torrt och blåsigt ute.
 • Bevaka alltid elden och ha vatten i närheten för att snabbt kunna släcka.
 • Släck alltid elden med mycket vatten när du är färdig och säkerställ sen att ingen glöd finns kvar.

Mer om säkerhet vid eldning utomhus hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Trädgårdsavfall

Vi rekommenderar dig att återvinna ditt trädgårdsavfall, exempelvis genom kompostering, att du lämnar ditt trädgårdsavfall på en återvinningsstation eller att du beställer hämtning av trädgårdsavfall av Gästrike återvinnare.

Inom kommunen får torrt trädgårdsavfall eldas, men bara i undantagsfall om det kan ske utan att besvär uppstår, till exempel att rök stör närboende eller att elden riskerar att spridas.

Dispens kan ges för offentliga tillställningar

Vi kan ge dispens för eldning av trädgårdsavfall om det sker i samband med en offentlig tillställning som är anordnad för allmänheten eller att allmänheten har tillträde, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempelvis idrottsevenemang, musik- och danstillställningar, tivoli- och cirkusföreställningar, festivaler, marknader, mässor eller majkasor på Valborgsmässoafton. Läs mer om offentliga tillställningar i ordningslagen.

Du ansöker om dispens genom att kontakta oss, gärna vi e-post gavle.kommun@gavle.se där du anger vilken typ av tillställning som ska anordnas, plats och tid samt faktureringsuppgifter.

Avgiften för att ansöka om dispens är 1 311 kronor. Vi skickar fakturan till den fakturaadress som du angett i ansökan, efter att du fått beslut i ärendet.

Elda under Valborgsmässoafton

Om du ska elda en majkase under Valborgsmässoafton behöver du ansöka om dispens till Gävle kommun via e-post. Vi rekommenderar att du även lämnar in en anmälan om kasen till Gästrike räddningstjänst vi deras webbplats.

Förbud att elda miljöfarligt avfall

Det är förbjudet att elda miljöfarligt avfall som:

 • sopor,
 • plast,
 • målat eller impregnerat virke,
 • liknande avfall.

Detta ska du istället sortera hos en återvinningscentral. Hitta din närmaste återvinningscentral på Gästrike återvinnares webbplats.

Om du som granne bli störd av eldning

Om du som granne blir störd av rök eller lukt från eldning bör du kontakta den som eldar och påtala problemet så att den ansvarige får möjlighet att ändra sitt störande beteende.

Om problemet kvarstår kan du göra en anmälan om störning till oss. Läs mer om grannar som stör här.