Rapportera avvikande händelser vid Gävles kust

Här kan du rapportera händelser vid kusten som rör djur, natur eller miljö.

Om du som privatperson upptäcker en avvikande händelse i havet utanför Gävles kust kan du rapportera in denna till Informationscentralen för Bottniska viken. Det kan till exempel handla om algblomningar, döda sälar eller ett större antal döda fiskar eller fåglar.

Kontakta och läs mer om Informationscentralen för Bottniska viken på Länsstyrelsens webbplats.