Anmäl nedskräpning

Här hittar du information om hur du kan rapportera in nedskräpade gator, överfulla papperskorgar eller andra typer av nedskräpning.

Anmäl via e-tjänst

Det enklaste sättet att anmäla nedskräpning på är att anmäla via e-tjänst. Då har du dessutom möjlighet att skicka med bild eller film och markera på en karta var du upptäckt nedskräpningen.

Anmäl via telefon

Om du vill anmäla nedskräpning via telefon ska du vara förberedd på att svara på följande frågor när du gör din anmälan. Svaren underlättar bedömningen av hur allvarlig nedskräpningen är.

  • Var upptäckte du nedskräpningen?
  • Hur omfattande är nedskräpningen och vad består den av? Rör det sig till exempel om skräp på marken, krossat glas, dumpningar av miljöfarliga vitvaror eller bilar?
  • Är nedskräpningen i vatten?
  • Finns det risk att någon skadar sig på grund av skräpet?

Bra att veta vid anmälan om nedskräpning

Kommunen ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg. Undantaget är trottoar och gångbana inom detaljplanerat område, där intilliggande fastighetsägare ansvarar för renhållningen.

Läs mer om hur vi arbetar med renhållning i kommunen.

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls via Trafikverkets hemsida.

Nedskräpning i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI, läs mer på FTI:s hemsida.