Anmäl och rapportera klotter till Gävle kommun

Här hittar du information om hur du kan göra för att rapportera och anmäla klotter.

Anmäl klotter på kommunens fasader

Om du upptäcker att en kommunal byggnad har klotter på fasaden kan du göra en felanmälan till det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter AB. Du skickar din felanmälan via e-post till info@gavlefastigheter.se. Ange vilken fastighet det gäller samt vart på fastigheten klottret finns i din felanmälan. Bifoga även gärna en bild på klottret.

Anmäl övrigt klotter

Via e-tjänst

Du kan anmäla klotter på exempelvis papperskorgar, bänkar, tunnlar med mera via vår e-tjänst här nedanför. Du har då möjlighet att skicka med bild/film och markera på en karta var du upptäckte klottret.

Anmäl via telefon

Du kan rapportera in klotter via telefon till Gävle kommuns kundtjänst.

Förbered dig gärna på att svara på följande frågor när du gör din anmälan.

  • Plats för klottret
  • Om något står skrivet, sprayat eller målat och i så fall vad
  • Hur omfattande är klottret och vad består det av?
  • Är klottret på något sätt kränkande? (Det är särskilt viktigt att få veta om klottret på något sätt är kränkande, antingen i ord eller visuellt )

Så tar vi hand om klotter

Gävle kommun ansvarar enbart för sanering och reparationer av kommunens egna byggnader och anläggningar, om du skickar in en byggnad som inte tillhör oss i Gävle kommun så kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med den som äger fastigheten.

  • Vi polisanmäler och registrerar allt klotter på kommunal egendom i kommunens skaderapporteringssystem.
  • Vi fotograferar och dokumenterar allt klotter.
  • Vi hanterar otillåtna affischer på samma sätt som klotter.
  • Vi klotterskyddar alla nya kommunala anläggningar.
  • Vi använder bara miljögodkända medel när vi klottersanerar och klotterskyddar.