Rapportera skadegörelse eller något som är trasigt på allmänna platser

Här hittar du information om hur du kan rapportera in skadegörelse som t.ex glassplitter och sönderslagna parkbänkar på allmänna platser.

Anmäl via e-tjänst

Du kan anmäla via e-tjänst, du har då möjlighet att skicka med bild/film och markera på en karta vart du upptäckte skadegörelsen.

Anmäl via telefon

Upptäcker du någon form av skadegörelse kan du höra av dig via telefon till Gävle kommuns kundtjänst.

Förbered dig gärna på att svara på:

  • Plats för skadegörelsen
  • Beskriv skadegörelsens omfattning och vad den består av, t.ex. glassplitter, sönderslagna bänkar eller liknande.
  • Medför skadegörelsen risk för personskada?

Svaren hjälper oss att bedöma hur allvarlig skadegörelsen är.

Så åtgärdar vi skadegörelsen

Skadegörelse på allmänna platser som är farlig för allmänheten åtgärdar vi på vardagar inom 24 timmar från det att det upptäckts.

Gävle kommun ansvarar för sanering och reparationer av kommunens egna byggnader och anläggningar, om den skadegörelse du rapporterar in inte tillhör kommunen hjälper vi dig med kontaktuppgifter till berörd ägare av fastigheten.