Så kan du påverka detaljplaner under arbete

Information om hur du kan ta del av förslag till detaljplaner och lämna in dina synpunkter.

Påverka under samrådstid

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Det räknas som att du påverkas om du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Den tid som du kan läsa förslaget kallas för samrådstid. Under samrådstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via vår e-tjänst. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under samrådstiden.

För större ärenden eller ärenden som berör många anordnar vi ibland även ett så kallat samrådsmöte där vi presenterar förslaget.

Planer under samråd

Du hittar e-tjänsten för att lämna synpunkter under varje enskild plan.

Se alla detaljplaner under samråd, med e-tjänster för att lämna synpunkter

Påverka under granskningstid

Efter samrådsperioden kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Det gör vi för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Det färdiga förslaget finns därefter tillgängligt för granskning innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Om du har varit i kontakt med oss eller lämnat in synpunkter under samrådstiden meddelar vi dig om när granskningen av detaljplaneförslaget sker.

Har du synpunkter på det färdiga förslaget behöver du lämna in dem skriftligen till oss innan granskningstiden tar slut.

Planer under granskning

Du hittar e-tjänsten för att lämna synpunkter under varje enskild plan.

Se alla detaljplaner under granskning, med e-tjänster för att lämna synpunkter

Du kan hålla dig uppdaterad om vårt arbete med detaljplaner genom att prenumerera på planprocessens olika steg. När kommunen startar en ny detaljplan eller ett pågående planarbete går vidare i planprocessen får du en notis om du har valt att prenumerera på det steget i planprocessen. Du kan skräddarsy ditt eget flöde genom att välja de steg du är intresserad av. Exempelvis när det startas ett nytt planarbete, när en detaljplan går till samråd eller inför antagande.

Bra att veta

Du som har lämnat synpunkter kommer få veta hur just din synpunkter har tagits omhand. Därför är det viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter.