Markanvisning

Se kommande markanvisningar i kommunen och information om hur markanvisningar fungerar.

Anmäl intresse för markanvisning

Vi skickar ut information om nya markanvisningar och planerade byggprojekt till de företag som anmält sig till vår intressentlista. Om du vill att ditt företag ska få sådana utskick kan du göra en intresseanmälan via e-tjänsten här nedanför.

Kommande markanvisningar

Så fungerar markanvisningar

En markanvisning ger en byggaktör ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Kommunen reglerar villkoren i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och byggaktören.

En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som planmyndighet.

Markanvisning med eller utan detaljplan

Gävle kommun kan bjuda in byggherrar till markanvisning innan det finns en lagakraftvunnen detaljplan för området. Då deltar byggaktören aktivt i framtagandet av detaljplanen, vilket skapar goda förutsättningar för ett smidigt genomförande. Kommunen kan då inte garantera byggrätter förrän detaljplanen har vunnit laga kraft.

Inbjudan till markanvisning kan också gälla ett område som är detaljplanelagt. I sådana fall ska byggaktörens förslag till genomförandet utgå från befintliga bestämmelser.

Riktlinjer för markanvisning

I våra riktlinjer kan du läsa om hur vi arbetar med markanvisning och vilka villkor som gäller för att markanvisningen ska leda till en marköverlåtelse.

Gävle växer, ihop med Stockholm-Arlanda

Residensstaden Gävle med sitt ypperliga läge och starka utveckling, drar fördel av närheten till ett av Europas starkaste tillväxtområden.

Med 60 minuter till Arlanda och 80 minuter till Stockholm tillhör Gävle Stockholms yttre tillväxtring.