Agnes Kulturhus
En ny mötesplats för kultur och lärande

Agnes Kulturhus

Välkommen till Agnes kulturhus, Gävles nya mötesplats där bildning, kultur och lärande kommer att vara tillgängligt för alla. Huset beräknas stå klart hösten 2024.

Aktuellt

Se tidigare inlägg

Se hur Agnes Kulturhus kommer se ut

Hämta högupplösta bilder från bygglovsansökan

Hämta högupplösta visionsbilder

Nyréns arkitektkontor har ritat den nya byggnaden som kommer bli Agnes Kulturhus med modern utformning i form, färg och material som ska smälta väl in i omgivningen. Agnes Kulturhus kommer att byggas vid Slottstorget där stadsbiblioteket tidigare låg. Det finns i dagsläget inget beslut om hur området runtomkring byggnaden ska utformas.

Agnes Kulturhus kommer att bli ungefär dubbelt så stor som det tidigare stadsbiblioteket med en yta på cirka 8600 kvadratmeter fördelat på 5 våningsplan. Byggnaden kommer innehålla

Valet av vilka verksamheter som kommer finnas i byggnaden är baserat på förslag och synpunkter från Gävleborna. Förslagen har kommit genom bland annat enkäter och möten mellan politiker, tjänstepersoner, representanter för Gävlebor i olika åldrar och fokusgrupper.

Agnes von Krusenstjerna

Agnes von Krusenstjerna.

Agnes Kulturhus har fått sitt namn efter Agnes von Krusenstjerna som föddes 1894 i Växjö, men växte upp i Gävle. Hon var en kontroversiell författare på sin tid. I sina romaner lyfte hon fram teman som fortfarande utmanar och väcker debatt, till exempel kvinnors rätt, sexualmoral, homosexualitet och psykisk ohälsa.

Agnes von Krusenstjerna debuterade 1917 med ”Ninas dagbok” och fick sitt stora genombrott med romanerna om Tony, en trilogi som består av tre olika titlar som publicerades mellan 1922 och 1926.

Romanerna fick stort genomslag eftersom de var skrivna med en sexuell öppenhet som var ovanlig under denna tid. Hennes andra romanserie Fröknarna von Pahlen skapade stor kontrovers eftersom böckerna innehöll skildringar av samlag, homosexualitet och incestmotiv. Detta ledde till Krusenstjernafejden, eller von Pahlenfejden (1933–1935). Fejden blev en allmän kamp om litteraturens och diktningens relation i förhållande till de etiska och moraliska normer som var gällande i dåtidens samhälle.

En central aspekt i fejden som helhet, var kvinnors rättighet att verbalt uttrycka sig fritt och kampen kring en friare sexualmoral.

Tidigt 1940 diagnosticerades Agnes med hjärntumör och avled kort efter en operation i mars 1940.

Tidplan och kostnad

  • Detaljplaneprocessen för bibliotekskvarteret startade i april 2019.
  • Under mars 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om ändrad detaljplan, som möjliggör att bygga ett kultur- och bildningscentrum vid Slottstorget.
  • Gavlefastigheter lämnade in ansökan om bygglov den 8 juli 2021. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om bygglov den 29 september 2021. Det var därefter möjligt att överklaga beslutet under fyra veckor.
  • Beslut om rivningslov och bygglov fattades under hösten 2021. Rivning av det befintliga husets insida inleddes i december 2021 och rivning av utsidan påbörjades i januari 2022.
  • Vi beräknar vara färdiga med den nya byggnaden hösten 2024.

Det nya centret kommer att kosta 441 miljoner kronor. Av dessa är 370 miljoner budgeterade för bygget och 30 miljoner till inventarier.

Så påverkar ombyggnationen dig

Under tiden som Agnes Kulturhus byggs hittar du stadsbiblioteket i tillfälliga lokaler på Nygatan 25. Stadsbiblioteket kommer flytta tillbaka till Slottstorget när Agnes Kulturhus är färdigbyggt.

Öppettider och kontaktuppgifter till stadsbiblioteket.

Under tiden som Agnes Kulturhus byggs är bibliotekets magasin nerpackat. Du som vill låna böcker som brukar finnas i magasinet kan därför behöva beställa böcker från ett annat bibliotek. Våra bibliotekarier kan hjälpa dig med beställningen.

För att rivnings- och byggarbetet ska bli tryggt och säkert både för alla som passerar och de som arbetar lägger vi om trafiken kring Slottstorget. Vi beräknar att omläggningen kommer att gälla tills Agnes Kulturhus står färdigt år 2024. Välja gärna cykel eller buss framför bil i området under byggtiden.

Läs mer om trafikomläggningen runt Slottstorget

Galleri med visionsbilder

Illustration från bygglovsansökan för det framtida kultur- och bildningscentret, som visar entrén mot Slottstorget med stora glaspartier och gyllene fasad. Illustration från bygglovsansökan för det framtida kultur- och bildningscentret, som visar takterrass och fasad mot Gamla Gefle. Arkitektbild på det nya kultur- och bildningscentret med rundade hörn, stora glaspartier och fyra våningsplan ovan jord. Arkitektbild på det nya kultur- och bildningscentret med rundade hörn, stora glaspartier och fyra våningsplan ovan jord. Arkitektbild på det nya kultur- och bildningscentret med rundade hörn, stora glaspartier och fyra våningsplan ovan jord. Arkitektbild på det nya kultur- och bildningscentret med rundade hörn, stora glaspartier och fyra våningsplan ovan jord.