Vi bygger Agnes kulturhus
En ny mötesplats för kultur och lärande