Vi bygger nytt kultur- och bildningscentrum
En ny mötesplats för kultur och lärande