Ansök om transportdispens i Gävle kommun

Transporter som är längre, bredare eller tyngre än grundbestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) kräver transportdispens. Här hittar du information om hur du ansöker om dispensen.

Transportdispens

Transportdispens är ett särskilt tillstånd som krävs för transporter som överskrider de bestämmelser som finns i trafikförordningen (1998:1267) och gäller i hela Sverige.

Du behöver ansöka om dispens om transporten är:

  • bredare än 2.60 meter
  • längre än 25.25 meter
  • eller överskrider vägens bärighetsklass

Läs mer om vikt- och dimensionsbestämmelser på Transportstyrelsens webbplats.

Ansök om transportdispens

Sker hela transporten inom kommungränsen ansöker du om dispens hos Gävle kommun. Om transporten passerar flera kommuner gör du en ansökan hos Trafikverket.

Om transport sker inom Gävle kommun

Du ansöker genom att fylla i blanketten ovan och skickar in till samhallsbyggnad@gavle.se eller via post till:

Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Drift och förvaltning
801 84 Gävle

Vår handläggningstid är cirka två veckor.

Om transporten passerar flera kommuner

Om din transport berör flera kommuner ansöker du om transportdispens hos Trafikverket.

På Trafikverkets webbplats hittar du mer information om hur du ansöker.