Tillfälliga fartgupp i bostadsområden

Bor du längs en kommunal bostadsgata där du upplever att hastigheten är för hög kan du ansöka om att få ställa ut ett tillfälligt fartgupp. Beviljat tillstånd innebär att du får placera ut fartguppet 15 maj–30 september.

Så ansöker du

Ansök om tillfälliga fartgupp
Nu kan du ansöka om tillfälliga fartgupp. Ansökningsperioden är öppen mellan 1–30 april. För att få placera ut farthinder behöver du ha ett godkänt tillstånd från 2024.

När du fyller i din ansökan kan du välja att fartguppen ska placeras ut under perioden 15 maj – 30 september i ett eller två år.

Om du inte har ett tillstånd eller om ditt tillstånd har gått ut ansöker du på nytt.

Tänk på att:
 • ansökningsblanketten finns endast tillgänglig under ansökningsperioden.
 • vi bara tar in ansökningar via ifylld blankett, gärna via vår mejladress, men du kan även posta eller lämna in den till oss. Se adresser på blanketten.
 • vi inte kommer att godkänna önskemål om tillfälliga fartgupp som kommer in på andra sätt än en ifylld ansökningsblankett.
 • du kan ansöka om att ställa ut ett fartgupp per hushåll.
 • en bostadsrättsförening kan ansöka om att ställa ut fler fartgupp.
 • det ska framgå i ansökan var på gatan guppet/guppen ska placeras. Bifoga gärna en karta eller fotografi på gatan för att precisera guppets önskade placering.
 • om du har en granne på motsatt sida av gatan ska grannens medgivande fyllas i på blanketten.
 • om en bostadsrättsförening ansöker ska ordförande eller annan person från styrelsen vara kontaktperson för ansökan.

Efter din ansökan

När du skickat in din ansökan till oss under giltig ansökningsperiod påbörjar vi vår handläggning.

Vi kontaktar dig om du behöver komplettera ditt ärende. Efter att du skickat in en ansökan tar det upp till 4-8 veckor innan du får svar. Beslutet får du antingen via e-post eller brev beroende på vilka kontaktuppgifter du angett.

Ditt ansvar

Om du får ett godkänt beslut betalar du ditt fartgupp själv. Du ansvarar även för att placera ut guppet tidigast 15 maj och att ta bort det senast 30 september. Om en bostadsgata redan har en godkänd ansökan av fartgupp görs en bedömning om fler tillåts/behövs.

Regler och placering

Vi godkänner bara de avlånga fartgupp som ligger på marken som fordon kör över för att passera. Guppen får vara max 6 centimeter höga.

Så ska fartgupp placeras

När du ska placera ut ett tillfälligt fartgupp på gatan finns det ett antal regler att förhålla sig till:

 • Gupp vara fästa i marken så att de ligger stabilt.
 • Gupp får inte vara placerade så att fastighetsinfarter blir påverkade.
 • Om du vill flytta ett gupp behöver du ett godkännande från oss.
 • Gupp ska ha en cirkulär ovandel eller avfasade långsidor. De ska också ha reflexer som är väl synliga.
 • Håll en meter fri yta från trottoarkanten så att cyklar, barnvagnar och rullatorer kan passera.
 • För att få placera ut ett tillfälligt fartgupp måste du som ansöker, ha en utfart mot gatan där guppet ska vara placerat.

Otillåtna farthinder

Om reglerna för utplacering och utformning av det tillfälliga fartguppet inte följs kan tillståndet bli återkallat.

Blomlådor tillåts inte

Blomlådor får inte vara utplacerade på kommunala bostadsgator. Lådorna är lätta att flytta på, vilket orsakar problem med framkomligheten för räddningstjänst och sopbilar och innebär att varje låda behöver mätas in igen. När blomlådor ställs ut utan tillräckliga reflexer kan de också utgöra trafikfaror och exempelvis skymma djur eller lekande barn.

Kontakta oss