Byggbranschen har sagt sitt – Gävle kommun är snabbast i Sverige

Bygglovpris
Gävle kommun har fått pris av privata byggaktörer som den kommun som har kortast ledtider av alla större kommuner i Sverige när det gäller bygglovs- och detaljplaneprocesser.

Priset för kortast ledtider delas ut av de privata byggaktörerna Skanska, Riksbyggen, K-fastigheter, JM och Aros Bostad. De fem byggaktörerna har tillsammans bildat Initiativet Bygg i Tid, för att uppmärksamma trögheten inom bostadsbyggandet runt om i Sverige och korta ledtiderna för att möjliggöra fler bostäder.

I år lanserades för första gången Ledtidsindex, där ett 50-tal kommuner som är snabbast på handläggning av bygglov och detaljplaner listas. För att utse en vinnare har de fem byggaktörerna tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna Sverige tagit hjälp av konsultbolaget Arkwright.
Arkwright bygger ledtidsindex främst på produktivitet, där man samlat in statistik för detaljplaner och bygglov som handlagts mellan 2015 och 2022 avseende flerbostadshus. Man har även tittat på kostnadseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och tillväxtmotor.

Under onsdagen 23 augusti presenterades rapporten under ett seminarium, som inleddes av Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD). I rapporten kan man se att Gävle kommun har kortast ledtid vad gäller detaljplaneprocessen och att bygglovsprocessen hamnar på en fin fjärdeplats vad gäller ledtider.

– Vi är jätteglada över det här priset! För det handlar ju inte bara om handläggningstider, utan det handlar om näringslivets förutsättningar och i förlängningen arbetstillfällen, bostäder och lokal konkurrenskraft, säger Anders Ekman (C), ordförande i Gävle kommuns samhällsbyggnadsnämnd.

På plats vid seminariet i Stockholm fanns Gävle kommuns verksamhetschef Ulrica Olsson, som tog emot priset för kommunens räkning.

– Jag är såklart jättestolt över detta pris, men jag är mest glad att de fina insatser som våra duktiga medarbetare och chefer gör varje dag uppmärksammas, säger Ulrica Olsson, verksamhetschef för plan och bygg i Gävle kommun.

Gävle kommun fortsätter utveckla och underlätta bygglovsprocessen för sina kunder. Eftersom plan- och bygglagstiftningen är komplex, och kommunen ser att många kunder behöver komplettera sina bygglovsansökningar innan handläggningen av ärendet kan inledas, pågår ett utvecklingsarbete inom kommunen.

– För att underlätta för våra kunder att göra rätt från början kommer vi under hösten lansera flera e-tjänster och förbättra informationen på vår hemsida, säger Ulrica Olsson.