Bygglovsansökan för kultur- och bildningscenter inskickad

Illustration av KBC Slottstorget.
Nya kultur- och bildningscenter blir en fem våningar hög byggnad i en guldaktig färg. Det framgår av de bygglovshandlingar som Gavlefastigheter skickade in till Gävle kommun den 8 juli. Beslut om bygglov väntas fattas av samhällsbyggnadsnämnden den 29 september.

Byggnaden får en modern utformning i form, färg och material som ska smälta väl in i omgivningen. Kultur- och bildningscenter ska bland annat innehålla bibliotek, turistcenter, Bio 7:an, konsthall, digitalt centrum, hörsal och kafé. Valet av vilka verksamheter baseras på förslag och synpunkter från Gävleborna.

Gavlefastigheter väntar även på besked i den tillståndsansökan för vattenverksamhet som skickats in till Mark- och miljödomstolen. Beslut om bygglov fattas av samhällsbyggnadsnämnden den 29 september. Beslutet kan överklagas i fyra veckor innan det vinner laga kraft.

Läs mer och se fler bilder på det nya kultur- och bildningscentret