För ett tryggare Gävle – dialog mellan polis, kommun och näringsliv

dialogmöte i stadshuset tillsammans med polis, kommun och näringsliv.
För att Gävle ska bli en tryggare plats för alla genomför vi årsvisa samverkansmöten om brottsförebyggande åtgärder.

Tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv bjöd Gävle kommun in polisen, högskolan och lokala företagsorganisationer till ett dialogmöte.

Svenskt näringslivs regionchef Lotta Petterson och Företagarnas regionchef Eva Cooper beskrev vilken typ av brottslighet som främst drabbar företagare, och hur mycket brottsligheten kostar samhället.

I Gävleborg lägger näringslivet ner 2 miljarder på att hantera brottsligheten, de pengarna hade de istället kunna använda till att investera och utveckla sina verksamheter, säger Lotta Petterson.

Eva Cooper beskrev att allt fler företagare drabbas av bedrägerier, där bluffakturor och bedrägeriförsök per mejl eller telefon är en stor del.

Många företagare väljer att inte anmäla till polisen, våra undersökningar visar att det beror på att företagarna inte ser någon poäng med det, berättar Eva Cooper.
Gävles kommunpoliser Måns Jennehag och Charlotta Molarin berättade under dialogmötet om Polisens förebyggande arbete.

Vårt uppdrag är att skapa en lägesbild, för att kunna agera innan något inträffar. Genom att få lägesbilder från näringslivet kan vi bli ännu bättre på att agera förebyggande. Det räcker inte att bara skicka ytterligare en bil, vi måste jobba strategiskt för att kunna förhindra brott. Här är vår samverkan med kommunen viktig, vi för vidare våra lägesbilder till kommunen och socialtjänsten, berättar Måns Jennehag.

Polisen tipsar också om e-tjänsten Tipsa polisen. Tipsen hjälper polisen att bygga en lägesbild att ta avstamp från i det brottsförebyggande arbetet.

Dialogmötet avslutades med att ICA-gruppen berättade om olika samverkansöverenskommelser i andra kommuner, därefter följde diskussioner om hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas ytterligare i Gävle.

Den 1 juli 2023 införde regeringen en ny lag där kommunerna får ansvar för att kartlägga och samordna det brottsförebyggande arbetet. Gävle kommun har anställt en brottsförebyggande strateg som nyligen tillträtt sin tjänst. Näringslivet kommer framöver att bjudas in för att delta både på strategisk och operativ nivå.

Det var en givande förmiddag. Nu ska vi arbeta vidare tillsammans med näringslivet för att bli ännu bättre och komma fram till konkreta åtgärder för att förebygga brott tillsammans, säger Jan Myleus (KD), kommunalråd med särskilt ansvar för brottsförebyggande frågor i Gävle kommun.

För dig som vill läsa mer