Företagarföreningar och företagarregister

I Gävle finns ett flertal företagarföreningar och samverkansgrupper. Här hittar du mer information om vad de gör och hur du når dem.

Utforska möjligheten att starta en ny företagarförening

Kontakta näringslivsavdelningen så får du hjälp.

Gävle företagarföreningar

Gävle Företagarföreningars ekonomiska förening är en paraplyorganisation som i sin tur består av lokala företagarföreningar från olika geografiska verksamhetsområden. För att komma i kontakt med Gävle företagarförening, kontakta ordförande Bengt-Göran Wikström, telefon 070-631 38 67, e-post info@gavleforetagarforeningar.se.

Gävle Företagarföreningars webbplats hittar du ytterligare information.

Organisationer inom handel och besöksnäring

Gävle Köpmän är en förening som består av handlare verksamma i Gävle.

Ordförande: Josefin Nordvall, telefon 070-823 68 20, soders.under@gmail.com, gavlekopman@gmail.com

Gävleborgs Köpmannaförbunds webbplats hittar du ytterligare information.

Gästriklands Besöksnäring Ekonomisk Förening består av företag verksamma inom turism och besöksnäring i hela Gästrikland. Tillsammans med Gästrikekommunerna driver medlemsföretagen bland annat frågor om marknadsföring av destinationen Gästrikland.

Ordförande: Ola Gustafsson, e-post, ola@elasticgallery.com

Gästriklands Besöksnärings webbplats hittar du ytterligare information.

Gävle Citysamverkan består av ca 200 medlemsföretag som tillsammans med kommunen och fastighetsägare driver bolaget Gävle Citysamverkan Service AB. Syftet är att verka för en stärkt citykärna. Gävle Citysamverkan driver också varumärket Gävle City.

Cityledare: Daniel Swärd, daniel@gavlecity.se

Gävle Citys webbplats hittar du ytterligare information.

Centrumchef: Anette Lättman, anette.latmman@newsec.se

Valbo köpcentrums webbplats hittar du ytterligare information.

Gävle Convention Bureau är ett samarbete mellan Gävles näringsliv och Gävle kommun i syfte att attrahera konferenser, kongresser och evenemang till Gävle. Här får du vägledning och hjälp vid arrangemang av nationell eller internationell kongress, konferens eller evenemang.

Visit Gävles webbplats hittar du ytterligare information.

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare och företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. Här erbjuds du nätverk, kunskap och praktisk hjälp. Företagarna driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika.

Ordförande: Birgit Elonen, gavle@foretagarna.se

Marknadsplats Gävles uppdrag är att företräda Gävle kommun i etableringsfrågor. Att ta emot, lotsa, hjälpa och underlätta för företag som vill etablera sig i Gävle kommun. Marknadsplats Gävle stöttar också lokala företag som av olika anledningar behöver omlokalisera sig.

Målsättningen är att få etableringar till Gävle för att fylla tomma lokaler eller sälja verksamhetsmark och skapa nya arbetstillfällen. I uppdraget ingår även att lyfta fram och marknadsföra Gävle som etableringsort.

VD: Petra Kessler, etablera@gavle.se

Företagarregister för Gävle

UC näringslivsregister är ett lokalt register där du kan söka efter företag och organisationer i Gävle kommun. Du hittar bland annat information om adress, omsättning och antalet anställda.

Här hittar du UC Näringslivsregister i Gävle.