Träffa andra företagare och knyt kontakter
Ta del av aktuella händelser inom Gävles näringsliv.