Konkurrens från kommunens verksamheter

Här kan du anmäla om du anser att Gävle kommun bedriver momspliktiga verksamheter som konkurrerar med det privata näringslivet.

När det offentliga konkurrerar med det privata näringslivet och det finns risk för konkurrens på olika villkor kallas det osund konkurrens. Läs mer om osund konkurrens på Svenskt Näringslivs webbplats.

Här kan du anmäla om du anser att Gävle kommun bedriver osund konkurrens vid försäljning av varor eller tjänster. Du väljer själv om du vill ange dina personuppgifter eller vill vara anonym i din anmälan. Tänk på att vi inte kan återkoppla till dig i ditt ärende om du väljer att vara anonym.

  Skicka din anmälan

  *obligatoriskt.

  1. Näringslivsavdelningen sammanställer anmälan till kommundirektörens ledningsgrupp för fortsatt hantering.
  2. Ansvarig sektor-, eller bolagschef ges vid behov uppdrag att utreda och förklara förutsättningarna. Om frågan redan utretts tidigare, tydlig lagstiftning eller liknande visar att verksamheten inte utgör osund konkurrens återkopplar berörd sektor eller bolag direkt till anmälaren.
  3. Om anmälan anses kräva politiskt ställningstagande presenterar Näringslivsavdelningen underlaget från sektor eller bolag för näringslivsutskottet.
  4. Ansvarig sektor eller bolag sammanställer svar från näringslivsutskottet och återkopplar till anmälaren.

  Möten med tema osund konkurrens

  För att öka dialogen med näringslivet kring konkurrensfrågor kommer Gävle kommun bjuda in det lokala näringslivet till möten med tema eventuell osund konkurrens inom kommunens verksamhet.

  Anmäl dig till vår e-postlista för nyhetsbrev och mötesinbjudningar.

  Här kan du se filmen från hösten 2021: Näringslivsmöte – Osund konkurrens.

  Utredning om osund konkurrens

  Gävle kommun har låtit ta fram en utredning för att undersöka om det finns osund konkurrens inom kommunens momspliktiga verksamheter. Gävle är en av få kommuner i landet som gjort en liknande utredning.

  I utredningen kom man fram till att det inte finns någon osund konkurrens inom kommunen som går emot lagen. Den visar även att det inom kommunen finns en stor medvetenhet kring frågan om osund konkurrens. Däremot visar utredningen på att det kan finnas olika politiska uppfattningar om vissa verksamhetsområden är lämpliga inom en kommun eller inte. I samband med utredningen har Gävle kommun också tagit fram ett arbetssätt för att hantera synpunkter om eventuell osund konkurrens.

   Beställ utredningen om konkurrensbegränsande verksamhet i kommunen (PDF)