Näringslivskonsekvensanalys

Gävle kommun inför konsekvensanalys för näringslivet. Analysen ska vara en del av underlagen inför politiska beslut som kan ha påverkan på näringslivet.

Ansvariga fattar beslut för näringslivets bästa

I Gävle kommun är det rutin att genomföra analyser för att bedöma hur beslut kan påverka det lokala näringslivet. De som ansvar för detta identifierar hur beslut kan påverka företagen, beskriver konsekvenserna och vid viktiga beslut gör mer detaljerade analyser.

Näringslivsavdelningen spelar en viktig roll genom att stödja företagen och ge perspektiv när beslut som kan påverka näringslivet diskuteras. Huvudmålet är att ge politikerna all nödvändig information för att de ska kunna fatta beslut som gynnar och stärker näringslivet i Gävle kommun.