Elevpeng – ersättning för pedagogisk verksamhet

Elevpeng är ett kommunalt bidrag där kommunen ska ersätta enskilda och andra kommunala huvudmän för varje barn inskrivet i deras verksamhet.

Bidragsbelopp för fristående verksamhet och interkommunal ersättning

Gävle kommun ersätter kommunala och fristående huvudmän för skolgång för barn och elever som är folkbokförd i Gävle kommun och går i förskola, fritidshem eller skola i en annan kommun eller hos fristående huvudman.

Ersättningar för pedagogisk verksamhet

Klicka på länken nedan för att hitta aktuell belopp.