Beställ förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset utfärdas av överförmyndarnämnden i Gävle kommun, eller i den kommun där du är folkbokförd.

Då behöver du förvaltarfrihetsbevis

Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Du kan också behöva ett bevis inför en anställning eller om du ska starta ett företag.

Här ansöker du om förvaltarfrihetsbevis

Kontakta överförmyndarnämnden

Har du frågor, kontakta gärna överförmyndarnämnden via e-post, overformyndarnamnden@gavle.se.