Gävles upphandlingsråd

Gävles upphandlingsråd är ett forum där kommun och näringsliv samverkar för att utveckla företagsklimatet och den offentliga affären i Gävle.

Aktuellt

Om Gävles upphandlingsråd

Gävles upphandlingsråd har skapats på initiativ av Gävle kommun och Gävles näringslivs- och företagarorganisationer. Det ska fungera som ett verktyg för att förbättra näringslivsklimatet i Gävle och förenkla affärer mellan kommun och näringsliv.

Upphandlingsrådet består av representanter från Gävle kommun och det lokala näringslivet i Gävle. Näringslivets representanter utses av styrelsen i Företagarna Gävle med målsättningen att ha en så pass bred representation av de branscher som finns i Gävle som möjligt. Från Gävle kommun deltar representanter från både förvaltningen och de kommunala bolagen. Från Näringslivsavdelningen deltar bland annat kommunens näringslivsdirektör och inköp- och upphandlingschef.

Förslag och åtgärder från upphandlingsrådet

Upphandlingsrådet träffas tre gånger per år för att diskutera strategiska frågor inom offentlig upphandling. Ibland lyfts även mer operativa utvecklingsfrågor samt förslag och synpunkter från näringslivet till kommunen. En del förslag och synpunkter kan införas eller åtgärdas omgående medan andra är mer komplexa och tar därför längre tid att genomföra, en del förslag kan till exempel kräva politiska beslut.

  • Upphandlingsrådet har varit med som remissinsats i arbetet med att ta fram Gävle kommuns inköpspolicy. Policyn är kommunens främsta styrdokument i arbetet med inköp och upphandling.
  • Upphandlingsrådet har varit med i arbetet med att utveckla informationen om inköp och upphandling på kommunens webbplats.
  • Upphandlingsrådet är med i ett pågående utvecklingsarbete av kommunens upphandlingsmallar.
  • Upphandlingsrådet har kommit med förslag och synpunkter som till exempel påverkat kommunens arbete med avtalsuppföljning och åtgärder i samband med coronapandemin.
  • Upphandlingsrådet har fångat upp att det förekommer missförstånd kring sexdagarsregeln i lagen om offentlig upphandling (LOU). Sexdagarsregeln innebär att frågor som rör annonseringar av upphandlingar måste skickas in senast sex dagar innan sista inlämningsdatum. Vissa har uppfattat detta som ett lokalt beslut taget av Gävle kommun när det i själva verket är ett nationellt lagkrav. Gävle kommun kommer därför förtydliga informationen kring sexdagarsreglen så det tydligare framgår att det är ett nationellt lagkrav.

Kontakt

Om du har frågor, funderingar eller synpunkter du vill lyfta till Gävles upphandlingsråd är du välkommen att kontakta oss. Du når oss via Gävle kommuns kundtjänst.

Du kan även kontakta Företagarna Gävle med frågor, funderingar eller synpunkter.