Företagarmöte på Näringen efter Gävle kommuns beslut om ny inriktning

Dialogmöte mellan Gävle kommun och Näringens företagare.
Nya förutsättningar gör att kommunen ställer krav på regeringen att ändra i avtalet om Näringen som kommunen, staten och regionen står bakom. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) och kommundirektör Göran Arnell bjöd in ett 50-tal företagare och fastighetsägare på Näringen för att beskriva kommunens nya inriktning.

2017 tecknade Gävle kommun ett avtal med regeringen och Region Gävleborg. Avtalet innebär att respektive part ansvarar för olika infrastruktursatsningar i Gävle, så som till exempel flytt av godsbangården från Näringen, en ny järnvägsstation vid sjukhuset (Gävle västra) och utveckla Näringen till en av Europas mest hållbara stadsdelar med 6000 bostäder.

Sedan avtalet tecknades 2017 har förutsättningarna för att uppfylla avtalet ändrats. Behovet av nyproducerade bostäder har minskat på grund av minskad befolkningstillväxt i Gävle, inflation och stigande räntor. Men det råder också en osäkerhet när staten kommer att leverera sina delar av avtalet. Enligt Trafikverket kan flytten av godsbangården vara genomförd tidigast 2038. Det förutsätter att den får full finansiering av regeringen i myndighetens nästa revidering av den nationella transportplanen 2026. Gävle kommun har inte heller fått något besked om ny spårdragning till Gävle hamn.

Allt detta sammantaget skapar givetvis ovisshet och problem för Gävles näringsliv, därför ställer Gävle kommun krav på ändringar av avtalet på grund av de nya förutsättningarna, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.

På tisdagen den 20 juni hölls ett möte där kommunledningen mötte fastighetsägare och näringsidkare på Näringen för att berätta om de förändrade förutsättningarna. Där berättade kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) och kommundirektör Göran Arnell om att Gävle kommun avbryter allt arbete norr om hamnspåret kopplat till avtalet.

Vi fokuserar nu på att utveckla bostäder på i första hand Gävle Strand etapp 3 och Nyhamn, där kommunen är markägare. I nästa steg ser vi möjligheten att bygga bostäder på den statliga mark som frigörs när bangården flyttar. Det betyder att de verksamheter som finns på Näringen idag kan fortsätta att verka och utvecklas där, säger Åsa Wiklund Lång (S).

Fredrik Thorgren, som representerade Fastighetsägarna Mittnord, upplät Fastpartners lokaler vid Avaström för mötet och var nöjd med kommunens besked.

Det känns skönt att vi fastighetsägare på Näringen äntligen har samsyn med Gävle kommun om utvecklingen av Näringen. Det här tydliga beskedet är något vi har längtat efter, säger Fredrik Thorgren.

Så snart regeringen har återkommit med besked kring avtalet kommer Gävle kommun på nytt att bjuda in företagare och fastighetsägare på Näringen för en dialog.

Här kan du läsa mer om kommunens krav till Regeringen.

Är du företagare och vill bjuda in Gävle kommun till ett företagsbesök för en dialog? Anmäl dig här.