Företagarna: Gävle kommun allt bättre på upphandling

Åsa Wiklund Lång (S) på stortorget i Gävle
Gävles fokus på att förbättra de kommunala upphandlingarna har börjat ge resultat. I Svenskt Näringslivs årliga rankning för det lokala företagsklimatet klättrar Gävle kommun 65 placeringar i kategorin upphandling.

I den totala rankingen klättrar Gävle kommun från plats 271 till plats 266. Förutom ett förbättrat bemötande av företagare från både tjänstemän och politiker är det främst den förbättrade upphandlingen som får Gävle kommun att röra sig uppåt i rankningen.

Upphandling är ett område som Gävle har fokuserat kring, för att få upp dialogen med branschen och företag lokalt. Det här ger en fingervisning om att man jobbar med frågor ger det resultat,  säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv Gävleborg.

Sedan Gävle kommun lämnade Inköp Gävleborg har kommunen satsat på att bygga upp en ny inköps- och upphandlingsenhet under Näringslivsavdelningen, som rapporterar direkt till kommunstyrelsen. Kommunen har förutom upphandlingsråd med branschen också anordnat kurser för företagare för att underlätta för den offentliga affären.

Att Gävles upphandlingar blir allt bättre märks också i Nöjd-Upphandlings-Index, NUI, som är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Utfallet hittills i år (jan-aug) visar att Gävle når ett NUI på 67, vilket är en stadig ökning från 64 (2022) och 62 (2021).

I vårt strategiska näringslivsprogram som sträcker sig till 2025 har vi som målsättning att nå NUI 70. Det är oerhört glädjande att allt arbete våra medarbetare inom kommunen lägger ner för att förbättra vår offentliga affär nu visar sig ge resultat i flera viktiga undersökningar. Resultatet stärker oss i vårt fortsatta arbete för att förbättra det lokala näringslivsklimatet, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.