Gävle bästa Håll Sverige rent-kommun för tredje året i rad

Löv
För tredje året i rad är Gävle kommun bäst i Sverige på strategiskt och förebyggande arbete mot nedskräpning. Vid Håll Sverige rent-konferensen Skräpet i fokus den 30 november vann Gävle återigen utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-kommun.

– Det är väldigt glädjande att vi än en gång får ta emot det den här fina och viktiga utmärkelsen. Deltagandet på våra skräpplockardagar var även i år uppe i rekordnivåer från såväl elever, företag och organisationer. Det fantastiska är att det ger resultat direkt – mindre plast i haven, mer trygghet på gatorna när det blir renare och gemenskap när vi tillsammans kan göra skillnad, säger kommunalråd Therese Metz (MP).

I Gävle kommun pågår ett långsiktigt arbete med att strategiskt minska och förebygga nedskräpning. Arbetet sker på flera nivåer och är förankrat i flera av Gävle kommuns strategiska dokument (Miljöstrategiska programmet, Kretsloppsplanen). Arbetet har uppmärksammats av juryn vars motivering lyder:

För sitt stora engagemang i skräpplockardagar, där alla skolor och förskolor deltagit och för samarbetet mellan kommun, företag och organisationer.

För att säkra ett långsiktigt hållbarhetsarbete i Gävle kommun och i kommunens förskolor och skolor har kommunen undertecknat ett nytt samarbetsavtal med Håll Sverige rent som sträcker sig till den 30 juni 2026. Det kommer att ge Gävle kommun stöd i det strategiska och praktiska arbetet med minskad nedskräpning och skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete i kommunens verksamheter.

– Det finns ett stort engagemang i Gävles alla förskolor och skolor vad gäller lärande för hållbar utveckling. Arbetet med att hålla Gävle rent skapar trygghet, vilket bådar gott inför framtiden, säger Evelyn Klöverstedt (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Bakgrund till utmärkelsen

De kommuner som toppar Håll Sverige Rents kommunindex arbetar strategiskt och förebyggande mot nedskräpning. Många av invånarna i toppkommunerna är också engagerade och deltar i skräpplockningar. Rankingen baseras bland annat på andelen barn och unga som deltagit i Håll Sverige Rents årliga skräpplockningskampanj Skräpplockardagarna, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Sedan 2018 läggs också vikt vid hur kommunerna utformat sitt förebyggande arbete, något som bedöms av en jury.

Mer information hittar du på Håll Sverige Rents webbplats.