Gävle får fortsatt högt betyg i servicemätning

För femte året i rad får Gävle kommun högt betyg i SKR:s mätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Att vi håller en hög nivå är något att vara stolt över. Men vi är inte nöjda, vi vill självklart bli ännu bättre, säger Julia Cederstrand (C), kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet.

Syftet med den årliga mätningen, som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Stockholm Business Alliance, är att förbättra företagsklimatet och stärka företagarnas förtroende för Sveriges kommuner.

Gävle har de senaste fem åren fått en total siffra över 70, vilket enligt skalan är ett högt betyg.

De här mätningarna ger oss möjlighet att se hur företagens syn på oss förändras över tid. Vi ser detta som ett förbättringsverktyg för oss för att utveckla vår service. Till exempel har förbättringsarbetet och våra interna utbildningar kring service och bemötande gett resultat, säger Jan Myléus (KD), kommunalråd och vice ordförande i näringslivsutskottet.

Enligt indikatorerna i Gävle kommuns näringslivsprogram ska Gävle leverera ett högt resultat i alla sex områden i mätningen senast 2025. De myndighetsområden som ingår i mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsa, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Även om miljö och hälsa och framförallt bygglov halkar efter i senaste undersökningen ser det lovande ut inför 2025. Vi ser ett övergripande förbättringsarbete inom kommunen, och från oss i politiken kommer vi fortsatt sätta stort fokus på dessa områden framåt, säger Julia Cederstrand (C).

Ett av resultaten som ökat mest i nöjdhet i Gävle kommun är serveringstillstånd.

Jag tror att detta är en effekt av det omfattande arbete vi har gjort med krögardialoger, företagsbesök och en hög servicenivå, säger Patrik Gustavsson, verksamhetschef för Miljö och hälsa.

Utöver myndighetsutövningen mäts också upphandlingsindex, där Gävle placerar sig bättre än Stockholmssnittet och ökar mer än genomsnittet i Sverige.

Gävles betyg är bättre än genomsnittet bland övriga deltagande kommuner inom samarbetet Stockholm Business Alliance. Vi jobbar aktivt med vårt upphandlingsråd som vi har tillsammans med representanter från näringslivet. Vi har dragit igång en anbudsskola för att bli en bättre affärspartner och vi ser till att rekrytera rätt kompetenser till vår enhet, säger Kristina Viik, enhetschef Inköp- och upphandling.