Gävle Kommun begär mer tid av Regeringen – startar planeringen av Nyhamn

Kartbild över Näringen och Nyhamn.
Gävle kommun har skickat en formell begäran till regeringen om att förlänga tidsramen för stadsutvecklingen på Näringen

– Att vi nu förhandlar om avtalet till färdigställande 2055 och tydliggör kommunens planer, innebär positiva delar för befintliga fastighetsägare på Näringen som vi vill ska kunna känna sig trygga i att fortsätta utveckla sina nuvarande verksamheter, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

Staten, Region Gävleborg och Gävle kommun signerade ett avtal 2017 med flera satsningar på bostäder och infrastruktur i Gävle. Staten förband sig bland annat att flytta godsbangården från Näringen till det nya verksamhetsområdet i Tolvforsskogen, samt bidra till bygget av tågstationen Gävle Västra vid sjukhuset. Samtidigt skulle Gävle Kommun se till att 6 000 bostäder byggs på Näringen innan 2040 och regionen skulle bidra i bygget av sjukhusets nya tågstation och säkra kollektivtrafiken på Näringen.

Men sedan avtalet tecknades 2017 har förutsättningarna för att uppfylla avtalet ändrats. Enligt Trafikverket kan flytten av godsbangården vara genomförd tidigast 2038, om den får full finansiering i myndighetens nästa revidering av den nationella transportplanen som sker 2026.

– Den här mångåriga ovissheten är varken bra för Gävles företagare eller vår kommun, därför prioriterar vi nu om vår stadsutveckling och utvecklar Nyhamn där vi själva är markägare, säger Åsa Wiklund Lång (S).

I hemställan till regeringen vill Gävle kommun inkludera området Gävle Strand etapp 3 i avtalet om utvecklingen av Näringen. På så sätt kan kommunen räkna in de 600 bostäder som byggs på etapp 3 i slutsumman för avtalets 6000 bostäder. Kommunen vill också justera andelen hyresrätter i avtalet från minst 50 procent till minst 30 procent.
Nästa steg är att förbereda planeringen av Nyhamn, ett tidigt samråd kan komma att genomföras under 2024.

– Utvecklingsarbetet av Nyhamn kommer efterhand växa in i Näringen, men den yta vi nu disponerar räcker långt för Gävles utbyggnadstakt med tanke på det ekonomiska läget och marknadsdjupet för nyproducerade bostäder, säger Åsa Wiklund Lång (S).