Gävle kommun öppnar upp för fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter för barn födda 2005 och senare

Nya riktlinjer öppnar upp för barn födda 2005 och senare att delta i organiserade fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter både inomhus och utomhus.

I enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens nya nationella riktlinjer så ställer nu Gävle kommun om delar av sina verksamheter. De nya riktlinjerna öppnar upp för att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter både inomhus och utomhus.

  • Kulturskolan öppnar sin verksamhet för elever födda år 2005 och yngre. För gymnasieelever gäller fortsatt distansundervisning.
  • Samtliga fritidsgårdar som bedrivs på uppdrag av Gävle kommun öppnar upp för fysiska träffar för den aktuella åldersgruppen.
  • Idrottsanläggningar, ishallar och badhus öppnas upp för föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2005 eller senare), yrkesmässig idrott, skolverksamhet samt för aktörer med medicinsk-/rehabiliteringsverksamhet.

Aktiviteter för barn och unga i den aktuella åldersgruppen kan bedrivas förutsatt att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan efterföljas.

För statliga, regionala och kommunala verksamheter som räknas som inte nödvändiga gäller att dessa fortsatt ska vara stängda efter beslut från regeringen. Detta beslut gäller i första hand till den 7 februari då en ny bedömning görs utifrån smittläget.

Detaljerad information om Gävle kommuns verksamheter inom området kultur och fritid hittar du här.