Gävle kommuns kulturpris 2024

Kulturpris

Gävle kommuns kulturpris tilldelas musikbandet Solen

Musikbandet Solen bildades 2011 och har sedan dess etablerat sig som ett av landets mest framgångsrika indiepopband. 2023 kom deras femte mycket hyllade album Idol. Samma år deltog de i Musikhjälpen med en spelning i den så kallade buren där de bland annat framförde låten ’Gävle’. Bandmedlemmarna träffades på Vasaskolans musiklinje, började spela på mindre scener och har nu nått en nivå där de får spelningar på exempelvis Cirkus i Stockholm, Pustervik och Way Out West i Göteborg, Plan 2 i Malmö och såklart på Gasklockorna i Gävle.

Solens låtar har miljontals lyssningar på Spotify. Det är en resa mycket väl värd att hylla! Solens musikskapande kännetecknas av en stark känsla för toner, rytmer och ord vilket tillsammans med hårt arbete och stora ambitioner resulterat i en lysande karriär.

Motivering: För att de med sin karakteristiska stil och höga integritet nått imponerande framgångar såväl med album som med livespelningar. Vi är stolta över att det var i kulturstaden Gävle som Solen sammanstrålade!

Priset är: 25 000 kronor.

Honnörsstipendiet

Tilldelas konstnären Hjördis Johansson

Hjördis Johansson Becker påbörjade sitt konstnärsliv med att som 45 år gammal börja på Gävle konstskola. Som grafisk konstnär, målare, skulptör och bildterapeut har hon ställt ut sin konst såväl i Sverige som internationellt. Än idag visar Johansson Becker att hon har mer att ge när hon år efter år outtröttligt bygger vidare på sitt konstnärskap. Johansson Becker har genom åren mött och väglett många människor genom sitt arbete som bildterapeut. Även som konstnär har hon varit betydelsefull för andra människor som förebild och som inspiratör. Hennes tydliga bemötande har givit styrka till dem hon mött och hennes skapande har berört många.

Motivering: För ett mångsidigt konstnärskap och ett djupt engagemang för medmänniskor kring det skapande såväl i yrkesroll som ideellt.

Priset är 15 000 kronor.

Allmänna kulturstipendier

Tilldelas fotograf Gustav Parenmark och spelman Ville Syri

Gustav Parenmark inriktar sig på makrofotografi och har trots sin unga ålder en beundransvärd meritlista. Hans bilder har publicerats i bland annat National Geographic, The SundayTimes, The Guardian och BBC Wildlife Magazine. Han har dessutom blivit utnämnd till Young National Wildlife Photographer Of The Year 2023 samt utnämndes 2023 för tredje året i rad till Young Amateur Photographer Of The Year. Parenmark har uttryckt att han vill sprida budskapet om insekterna som ”de viktigaste varelserna på jorden”, och med sina bilder gör han en stor insats för att förmedla detta.

Motivering: För att han genom sina enastående fotografier frammanar en vördnad för naturens rikedom och sinnrikhet. Han ger naturen en stark röst i en tid då den biologiska mångfalden befinner sig i kris.

Ville Syri är en mycket uppskattad och prisad spelman som med jämna mellanrum uppträder i Gävle med omkrets. Numera oftast i duon Ville & Tommie som gav ut albumet ’Stuffed pockets’ 2023. Syri har studerat såväl klassiskt som jazz men folkmusiken har blivit det som han har fortsatt med. 2018 tilldelades Syri den så kallade Jernbergmedaljen för sitt engagemang inom folkmusiken. Vid sidan av det egna musicerandet har Syri ett starkt intresse för dagens spelmän i Gävle och deras kompositioner. Det finns ett stort segment av musiker och folkkulturutövare som började spela på 70-talet vilka inte sällan besökte äldre musiker för att hitta gammal musik. Syri vill dokumentera detta arbete genom att intervjua dem och skriva en bok för att denna stora kulturgärning ska dokumenteras.

Motivering: För att han genom åren bevisat vilken fantastisk musiker han är samt för sitt starka engagemang i det lokala folkmusikarvet. Hans arbete är en mycket angelägen kulturgärning.

Priset är 15 000 kronor per person.

Bo Lindestipendiet

Tilldelas hornist Anna Mia Larsson.

Anna Mia Larsson är sedan 2010 solohornist i Gävle Symfoniorkester. 2022 blev hon invald på livstid i Kungliga Musikaliska Akademien, ett mycket prestigefyllt uppdrag. Larsson engagerar sig också på ideell basis i att lära ut instrumentet till kommande generationer genom Svenska Hornsällskapet. Ungdomar som spelar valthorn inspireras att utvecklas och framför allt att hålla i sitt spel, att inte sluta spela. Föreningen ordnar årligen en helg där alla hornister i Sverige kan komma och få spela tillsammans med andra hornister, och dessutom lyssna till en hornist i världsklass som öppnar insikten om hur långt man faktiskt kan komma med instrumentet. Valthornet anses som ett av de svåraste instrumenten att spela och antalet valthornister minskar hela tiden, därför är projektet så viktigt och stipendiet avser att delfinansiera ungdomarnas hornhelg.

Motivering: För sina personliga framgångar som valthornist samt för sitt starka ideella engagemang där hon inspirerar och utbildar unga musiker som valt att spela valthorn – ett instrument där återväxten behöver stärkas.

Priset är 15 000 kronor.

Ejva Damm stipendiet

Tilldelas Linnea Rygaard, Johanna Syrén, Lars Brink, Helena Bratt, Sonja Landberg

Linnea Rygaards dukar fångar hela världen. Med kroppen som filter för alltings intryck artikulerar hennes måleri ett sinnrikt och intuitivt system. Ett nätverk av linjer och kompositioner som styr och hjälper till att hålla ordning. Måleriet blir en projektionsyta för yttre och inre kontemplation.

Motivering: För ett måleri som både bokstavligen och symboliskt försöker fånga det kanske mest svårfångade. Livet.

Johanna Syrén Kameralinsen är hennes vassa penna. Med en poetisk saklighet låt hon kameran sväva över ett kulturlandskap där människor står kvar i det jorden och naturen ger. Här finns en existentiell ångest kring vår planets framtid men samtidigt en sådan skönhet och empati att vi tvingas till eftertanke.

Motivering: För ett Rachel Carson inspirerande projekt där det tysta landskapet ges en röst. Vackert, ambitiöst och känslosamt.

Lars Brinks konstnärliga vision rör sig bortom de vedertagna dimensionerna vi känner till. Med en målmedveten övertygelse söker konstnären svar på en fiktiv framtids stora frågor. Konstnärskapet planterar en intellektuell geotransformering utanför Antropocen. Utesluter inte att svaren till strängteorin är förebådande.

Motivering: För utmanande och tankeväckande frågor inom den mest abstrakta vetenskapen med en tydlig intention. Lars Brink ger oss lösningar vi inte ännu riktigt förstår. Sonja Landberg Var har konsten sin början och vart har den sitt slut.

Sonja Landberg lever sitt liv i den konstnärliga frågeställningen. Bildspråket för tankarna till mystik och filosofi där den visuella formen i materialet kommer till henne i en närmast transcendental förlossning. Ad partum hominis – den skapande människan.

Motivering: För det subtila och eftertänksamma. Ett konstnärskap som kräver den tid du själv är beredd att investera. Ett krav som inspirerar.

Helena Bratt arbetar med de stora frågorna i den lilla kontexten. Utan att vara bunden till specifika material eller tekniker blandar konstnären sitt uttryck med text, bild, video och installation. Med ett finstämt anslag kommer berättelser till liv som sätter fokus på arv, miljö och tillhörighet. Hon vill att vi ser det som inte syns.

Motivering: För ovanligheten att skildra det unika i det vanligt pågående, på ett lite annorlunda sätt, med en högst personlig röst.

Priset är 30 000 kronor per person.