Parkering vid Gavlehov

Bilden visar aktuella parkeringszoner i Gavlehovsområdet och dess timavgift för parkering
Gävle Parkeringsservice tar över hantering av parkeringarna kring Sätraåsens evenemangsområde.

Gävle kommun har tecknat ett nytt avtal med Gävle Parkeringsservice som övertar övervakning, avgiftshantering och drift och skötsel av Sätraåsens stora parkeringsytor som Gävle kommun äger. Detta efter att nyttjanderättsavtalet med Brynäs IF har upphört.

Varför tar Gävle Parkeringsservice över ansvaret för evenemangsområdets parkeringar?

Gävle Parkeringsservice hanterar redan övervakning på gatumark och kommunal tomtmark samt vid Gavlehovsvallen och Gavlevallen. Men på andra kommunägda parkeringsytor inom evenemangsområdet på Sätraåsen som nyttjas frekvent av olika aktörer tas ingen avgift ut. Det har skapat en stundtals dålig parkeringssituation.

I och med avtalet vill kommunen skapa bättre ordning, standard och parkeringsupplevelse för områdets alla aktörer och besökare. Det finns även goda samordningsvinster med att ha ett parkeringsbolag som sköter all hantering av parkering I området.

Vem har tidigare skött parkering och underhåll av de kommunala parkeringsytorna I området?

Brynäs IF har tidigare haft ett nyttjanderättsavtal för parkeringsområdena. Detta avtal har upphört.

Vilka ytor kommer Gävle Parkeringsservice att övervaka?

  • Ytan mellan Gävle Tennisklubb och Monitor ERP Arena med infart från Gavlehovsvägen.
  • Ytan norr om Gunder Häggstadion med infart från Sätrahöjden och Gavlehovsvägen.
  • Ytan vid Sätravallen med infart från Travargatan.

De nya parkeringskostnaderna berör inte parkeringsplatserna intill långsidorna längs Gavlehovshallen eller Gävle Tennisklubb (GTK).

Vad kommer det att kosta att parkera?

Från och med 22 september gäller följande:

  • På ovan nämnda grusade parkeringsytor: 2 kronor per timme dygnet runt.
  • På den asfalterade parkeringsytan mellan Gävle Tennisklubb (GTK) och Monitor ERP Arena: 6 kronor per timme dygnet runt.
  • På samtliga nämnda parkeringsytor under evenemang: 20 kronor per timme, 60 kronor max per dygn.

Klicka på kartan för att se aktuella parkeringsytor och dess kostnader

Bilden visar aktuella parkeringszoner i Gavlehovsområdet och dess timavgift för parkering

Vad räknas som ett evenemang?

Hit räknas evenemang som exempelvis matcher med Brynäs A-lag (dam och herr), matcher med Gefle IF A-lag (herr), konserter och andra events. Kontakta Gävle Parkeringsservice för ytterligare beskrivning eller rådfrågning.

Hur går det till att betala för parkering?

All betalning av parkering sker via app, sms eller talsvar. Information om betalning finns på skyltar på parkeringsytorna.

Vad ska intäkterna från parkeringen användas till?

Intäkterna kommer bland annat användas till snöröjning, sandning, sopning, belysning, reparation samt utveckling av parkeringsytorna.

Hur lång tid gäller avtalet mellan Gävle kommun och Gävle Parkeringsservice?

Avtalet är skrivet på 1 år med option på ytterligare år.

För mer information om parkering på Gavlehovsområdet, kontakta Gävle Parkeringsservice.