Finskt förvaltningsområde

Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Du har även rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Finskspråkig service

Kommunens kundtjänst erbjuder finskspråkig service på torsdagar kl. 13-16. Kundtjänsten ligger i Stadshuset (Drottninggatan 22).

Kommunen har även en röstbrevlåda för dig som vill ha ditt ärende behandlat på finska. Om du talar in ditt namn, ärende och telefonnummer eller e-postadress kommer du att bli kontaktad av finskspråkig personal. Telefonnumret till röstbrevlådan är 070-082 64 60.

Du kan även kontakta kommunen på finska genom att skicka e-post till adressen suomeksi@gavle.se.

Finskspråkig webbplats

Finskspråkig information om kommunens organisation, verksamheter och tjänster hittar du på kommunens finska webbplats. Där hittar du generell, översatt, information om bland annat äldreomsorg, skola och förskola.

På den finska webbplatsen finns även kommunens finska aktivitetskalender. För barnfamiljer med intresse för finska finns en Facebook-grupp som heter Gävlen suomalaiset lapsiperheet/Finska barnfamiljer i Gävle.

Äldreomsorg på finska

Vid vård- och omsorgsboendet Furugården i Valbo finns en boendeenhet med nio lägenheter för dig som talar finska. För att få lägenhet där gäller samma regler för ansökan, önskemål om särskild boendeenhet och önskan om överflytt som vid samtliga vård- och omsorgsboenden.

Du som beviljats hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Flera av de hemtjänstutförare du kan välja mellan erbjuder hemtjänst på olika språk, däribland finska.

Kommunens anhörigstöd finns till för dig som tar hand om någon som till exempel är långvarigt sjuk. Anhörigstöd startar varje vår och höst olika anhöriggrupper där du kan utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Anhöriggrupper kan vid behov genomföras på finska med tolk.

Rätt till förskoleverksamhet med tillgång till finsktalande personal

Barn vars vårdnadshavare begär det har rätt till förskoleverksamhet med tillgång till finsktalande personal. Tranmurs förskola i Bomhus erbjuder förskoleverksamhet på finska.

Läs mer om den finska verksamheten på Tranmurs förskola. Önskemål om förskola med tillgång till finsktalande personal anges i anmälan på sidan 4.