Gävle kommuns diarium

Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium.

Så fungerar diariet i Gävle kommun

I vårt diarium registreras handlingar som inkommer till oss, till exempel brev och ansökningar både i papperspost och som e-post. Här registreras också handlingar som upprättas och skickas ut från oss, till exempel beslut och utredningar. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.

Sök i webbdiariet

Här kan du ta del av en webbversion av Gävle kommuns nämnddiarier. För närvarande kan du söka i kommunstyrelsens och valnämndens diarier.

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

Då uppgifterna publiceras ut på Internet tar vi hänsyn till bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR) kring behandling av personuppgifter. Det innebär att du inte i webbdiariet kan utläsa uppgifter som går att knyta till en nu levande person. Det är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer m.m. Istället ser du att vissa fält innehåller ordet ”personuppgift”. Uppgifterna är inte sekretesskyddade men det är inte tillåtet att publicera personuppgifter på webben enligt dataskyddsförordningen.

Har du frågor gällande något ärende, kontakta kundtjänst.

Offentlighet och sekretess

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är offentliga för allmänheten. Det betyder att Du får läsa handlingen på plats eller be om en kopia.

Vissa handlingar omfattas av sekretess som betyder att handlingarna innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket gör att allmänheten inte har rätt att läsa dem. Du kan läsa mer om lagen om Offentlighet och sekretess på riksdagens webbplats.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Det finns även regler i Dataskyddsförordningen som gör att det inte är möjligt att publicera handlingarna på internet, till exempel om de innehåller personuppgifter.

Läs mer om Dataskyddsförordningen

Om en handling innehåller personuppgifter kan vi inte publicera den direkt i vårt webbdiarium. Du kan fortfarande ta del av den men då måste du höra av dig till kommunens kundtjänst för att begära ut den.